Miami Student Receives UPS Scholarship Award - Keiser University